สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1

เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา  รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จังหวัดพิจิตร โดยนายวรพันธ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ซึ่งดำเนินการโดยคณะสงฆ์ จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ จังหวัดพิจิตร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1  กว่า 110 คน เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศาลาสภาบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร