ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โดยนายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นผู้กล่าวรายงาน  วัตถุประสงค์การประชุม (1) เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ และนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนในที่ประชุมใหญ่  ระหว่างวันที่  27  กุมภาพันธ์  – 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารโรงเรียนและครู รวม 55  คน  ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2