สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.ทุกกลุ่ม/หน่วย และ ผอ.โรงเรียนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2