สพป.ชลบุรี เขต 1 เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม  2565   นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยม และติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 82 โรงเรียน