นายศุภสิน ภูศรีโสม เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักอำนวยการ สพฐ. ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ