สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมทำความเข้าใจการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการจัดทำผลงานรูปแบบ R&D

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการจัดทำผลงานรูปแบบการวิจัยและพัฒนา(Ressearch and Development) ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในการจัดทำผลงานรูปแบบดังกล่าว โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน โดยมีดร.ญาณิศา บุญจิตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และในการนี้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯที่รับผิดชอบกลุ่มพัฒนาครูฯ ได้ร่วมพบปะกับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2