กิิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สพป.กาฬสิินธุ์ เขต 1 และนำกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นำบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ และนำกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต หลังจากนั้นได้แจ้งข้อราชการและกล่าวต้อนรับบุคลากรตำแหน่งนักจิตวิทยา