สพป.หนองคาย เขต 1 ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ในรอบ 1 ปี

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching) แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ในรอบ 1 ปี โดยมีนายอาทิตย์ ลุนสำโรง ข้าราชการบำนาญ และนายสายันต์ มูลทาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ  เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 4 ราย ณ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด