ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสำรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองขุน อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ที่ประสบภัยธรรมชาติ และให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และให้คำแนะนำในการเสนอของบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป