สพป.พัทลุง เขต 2 ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษพร้อมด้วย นางอิศรา เพ็งทิพย์นาง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะทองสม คณะกรรมการฯ และนายศุภชัย การนาดี  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นางสุประดา สุขสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) และ นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าควาย