ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง โดยได้นิเทศ และติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 และมอบนโยบายจุดเน้นเชิงนโยบาย  ระยะเร่งด่วน อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ  ทักษะ Digital Literacy ครูนักเรียนมีความปลอดภัย  พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด โดยมี นางพิกุล อ่อนปุย เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง อ.เมือง จ.มหาสารคาม