สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เข้าร่วม “การประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ( Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมทางไกลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในการติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2