สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิทยา เอี้ยงหมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านทางช่อง OBEC Channel ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/pfbid07xbLo7jXMDMCfbuAmMuFSBpeXUd6oscWgXHTFSjC8pvCNt2HPjruc2J7rLPRNDX9l/?d=n