สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พัฒนาศักยภาพครูบรรจุใหม่สู่การเป็นครูมืออาชีพ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย และส่งตัวไปโรงเรียนที่เลือกบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 43 ราย ทั้งนี้ นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ได้ปฐมนิเทศและให้โอวาทแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้ได้รับการบรรจุ  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2