สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ ในการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ ในการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ตำแหน่งครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง โดยมี นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2