สพป.สิงห์บุรี รับชมรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ.

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม VDO Conference รายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหัวข้อข่าว ดังนี้ ****ศาสตร์พระราชา >> กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคทางการค้า>> การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา>> สาขาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน *****เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู >> วันที่ 13 ก.พ.62 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่ติดตามประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล >> วันที่ 14 ก.พ.62 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา >> วันที่ 15 ก.พ.62 ประธานประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ >> วันที่ 17 ก.พ.62 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการใช้ Digital ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม >> วันที่ 18 ก.พ.62 การประชุม conference การชี้แจงภารกิจของ สพฐ.เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร >> วันที่ 20 ก.พ.62 พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ***แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. >> การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย >> โครงการค่าย เยาวชน รักษ์พงไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562