สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2562

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรีเขต  2   พร้อมบุคลากรในสังกัด  และผู้บริหารสถานศึกษา   ร่วมรับชม  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2562   ณ  ห้องประชุม 3  สพป. ปราจีนบุรี  เขต 2   โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ.  ซึ่งส่งสัญญาณ   Conference   จากส่วนกลาง สพฐ.   เพื่อรับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา  ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ