สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดการประชุมการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (OBEC Learning Loss Center : LLC)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 17 เป็นประธานการประชุม การจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (OBEC Learning Loss Center : LLC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของผู้เรียน จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)  โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ/ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/  ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน จำนวน 16 เขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/pfbid0KYTNz74Xsk1bVuB6Kwmgd5m6NhMtwpFpznpKAuk8H3dBZRcxbLDTNVCfXTSDPqn6l/?d=n