ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำหน่วยพัฒนาที่ 16 จังหวัดอุดรธานี

ในวันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำหน่วยพัฒนาที่ 16 ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาจากจังหวัดนครพนม อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร และสกลนคร รวมจำนวน 295 คน ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2