สพม 34 ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวัตร คำมาตา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. รับทุนเรียนต่อจนถึงปริญญาเอก

สพม 34 ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวัตร คำมาตา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เยาวชนผู้รับทุนโครงการ JSTP เรียนต่อจนถึงรับปริญญาเอก จาก สวทช. NSTDA