สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงงานระบบการเลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ เนื่องในงานประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์สะเต็มภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศต่อไป โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้
1.เด็กชายหนุ่มเมือง แซ้หม้อ
2.เด็กชายสมชาย คำหลี
3. เด็กชายวันชัย ลุงต๋า
ครูที่ปรึกษา นายวิทยา ณ เชียงใหม่ นางศรีสกูล จิรรัตน์สกุล