ผอ.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี  การอบรมดังกล่าวดำเนินการโดยมณฑลทหารบกที่ 12  ซึ่งได้รับแจ้งจากกองกิจการในพระองค์ฯ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์  ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904  “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งผู้สำเร็จได้รับมอบหมายให้ทำการบรรยาย   ขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับขยายผลต่อไป กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม  ได้แก่  บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  จำนวน 450 คน  สังกัด สพม.7 จำนวน 100 คน สังกัด อศ. จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 40 คน และ สังกัด กศน. จังหวัดปราจีนบุรี  จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 600 คน  ทั้งนี้ นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานเปิดการอบรม