ผอ.สพป.กพ.2 ประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เข้ารับตราพระราชทาน จำนวน 37 โรงเรียน ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต 2