ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นำผู้บริหารและบุคลากรทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นำผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร่วมกล่าวคำปฏิญญา “เขตสุจริต” จากนั้นสรุปผลการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมาและแจ้งภารกิจประจำสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.กำแพงเพชร เขต 2