สพป.ยโสธร เขต 2 จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในตำบลกระจาย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง อำเภอป่าติ้ว โดยท่าน ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ได้พบปะลูกเสือ เนตรนารี กล่าวว่า กิจกรรมลูกเสือเป็นวิธีการเสริมสร้างเยาวชนให้มีความสามัคคี เข้มแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน พร้อมกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม คณะวิทยากรที่เสียสละเวลาให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี จำนวน 168 นาย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 32 นาย

กิจกรรม : ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562  (2 วัน 1 คืน)

งบประมาณ : ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2