สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

>สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ระหว่งวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของตนเอง มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือโรงเรียนในการป้องกันภัยจากยาเสพติด มีพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  โดย นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกัน 2 จุด จุดที่ 1 จัดที่ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2  จุดที่ 2 จัดที่ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดโพธิ์พฤกษาราม  อำเภอท่าตูม

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2  ถ่ายภาพ /ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea