นายณัฐพงศ์ ศรีนนทา ชนะอันดับ 1 เหรียญทอง เขย่งก้าวกระโดด ชาย ในการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

วันนี้ (24 ก.ค.61) ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ จะพามาทำความรู้จักกับ น้องป๋อง หรือ นายณัฐพงศ์ ศรีนนทา ชนะอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภท เขย่งก้าวกระโดด ชาย ในการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย 10th ASEAN SCHOOLS GAMES 2018 MALAYSIA ( ระดับนานาชาติ ) เกิดวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2543 อายุ 17 ปี 7 เดือน เป็นบุตรของ นายเพลิน ศรีนนทา และ นางกัญยา ศรีนนทา อาชีพ ทำนา ปัจจุบัน น้องป๋อง กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่วเป็นโรงเรียนในพื้นที่ ชายแดน ไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สุรินทร์ น้องป๋อง หรือ นายณัฐพงศ์ ศรีนนทา เปิดเผยว่า มีแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ ต้องมีระเบียบวินัยในตัวเอง ขยันทำการฝึกซ้อมและตรงต่อเวลา เชื่อฟังโค้ชผู้ฝึกสอนโดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะโค้ชผู้ฝึกสอนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในกีฬาประเภทนั้น ๆ การฝึกซ้อมทุกอย่างก็เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า หรือเล่นกีฬาได้ดีกว่าเดิม ต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา และมารยาทในการเล่น เป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักปรับตัว พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และยังต้องมีการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาได้สูงสุด จากสภาพสนามซ้อมของโรงเรียนกระเทียมวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนประจำตำบล มีสภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น โค้ชผู้ฝึกสอนจึงได้ใช้ความพยายาม และได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการจัดทำบ่อกระโดด ด้วยการให้นักเรียนในโรงเรียนกระเทียมวิทยาได้ร่วมกันแสดงจิตอาสา เพื่อช่วยกันจัดทำบ่อทรายสำหรับฝึกซ้อม โดยช่วยกันขุดหลุมทำบ่อทรายสำหรับกระโดด พร้อมทั้งทำลู่วิ่งในการเขย่งก้าวกระโดดบริเวณด้านข้างสนามฟุตบอล และได้พาคณะนักเรียนที่มีจิตอาสาไปขุดทรายจากลำห้วยสาธารณะบริเวณใกล้โรงเรียนมาใส่ลงไปในบ่อกระโดดสำหรับการฝึกซ้อมเขย่งก้าวกระโดด นอกจากนี้โค้ชผู้ฝึกสอนยังได้คิดนำท่อพีวีซีมาประยุกต์ ทำเป็นรั้วกระโดดเพื่อเพิ่มทักษะและสร้างความแข็งแรงให้กับนักกีฬา ถึงแม้จะมีความไม่พร้อมในด้านของสภาพสนามและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการฝึกซ้อม ซึ่งมีความแตกต่างจากสนามแข่งมาตรฐานและอุปกรณ์มาตรฐานอย่างสิ้นเชิง แต่ก็ไม่เคยทำให้เกิดความท้อแท้แต่อย่างใด และในที่สุดนายณัฐพงศ์ ศรีนนทา ก็ได้ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันกรีฑาในรายการระดับชาติและนานาชาติดังต่อไปนี้ ชนะที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา ประเภท เขย่งก้าวกระโดด ชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง 33 ชุมพร – ระนองเกมส์ ( ระดับชาติ ),ชนะที่ 1 เหรียญทอง ประเภท เขย่งก้าวกระโดด ชาย ในการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ณ ประเทศสิงคโปร์ ( ระดับชาติ ),ชนะที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา ประเภท เขย่งก้าวกระโดด ชาย ในการแข่งขัน Thailand Open Track and Field Championships 2017 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 63 ประจำปี 2560 ( ระดับนานาชาติ )
,ชนะที่ 2 เหรียญเงิน การแข่งขันกรีฑา ประเภท เขย่งก้าวกระโดด ชาย ในการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ ประเทศสิงคโปร์ 9th ASEAN SCHOOLS GAMES 2017 SINGAPORE ( ระดับนานาชาติ ),ชนะที่ 1 เหรียญทอง ประเภท เขย่งก้าวกระโดด ชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” (22 – 30 มกราคม 2561) ( ระดับชาติ ),ชนะที่ 2 เหรียญเงิน ประเภท กระโดดไกล ชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” (22 – 30 มกราคม 2561) ( ระดับชาติ ),ชนะที่ 1 เหรียญทอง ประเภท เขย่งก้าวกระโดด ชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” (19 – 29 มีนาคม 2561) ( ระดับชาติ ),ชนะที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภท กระโดดไกล ชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” (19 – 29 มีนาคม 2561) ( ระดับชาติ ),ชนะที่ 1 เหรียญทอง ประเภท เขย่งก้าวกระโดด ชาย ในการแข่งขัน Thailand Open Track and Field Championships 2018 กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561 ( ระดับนานาชาติ ),ชนะที่ 1 เหรียญทอง ประเภท เขย่งก้าวกระโดด ชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 คัดตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ( ระดับชาติ ),ชนะอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภท กระโดดไกล ชาย ในการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย 10th ASEAN SCHOOLS GAMES 2018 MALAYSIA ( ระดับนานาชาติ ) และผลงานล่าสุด ชนะอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภท เขย่งก้าวกระโดด ชาย ในการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย 10th ASEAN SCHOOLS GAMES 2018 MALAYSIA ( ระดับนานาชาติ )