สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2561 หน่วยพัฒนาที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง จำนวน 304 ราย ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร  ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)