สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ถูกต้อง ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ทั้ง 2 ระดับ และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองได้ถูกต้องตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 100 คน