เปิดบ้านวิชาการอนุบาลพิจิตร 4.0

เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธาน “เปิดบ้านวิชาการอนุบาลพิจิตร 4.0 (Open House Anuban Phichit 4.0)”ประจำปีการศึกษา 2561 มีกิจกรรมที่หลากหลาย การจัดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงผลงานการจัดการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอก เป็นการสร้างสัมพันธภาพ และเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มีผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร