พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สพป.มหาสารคาม เขต 1

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยมี นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 กล่าวรายงาน มีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดร่วมพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมการจัดการแข่งขันความสามารถของนักเรียน ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม การแข่งขันในครั้งนี้  มีกิจกรรมทั้งหมด 133 กิจกรรมหลัก 300 กิจรรมย่อย  คณะกรรมการตัดสิน 700 คน และมีตัวแทนนักเรียนจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์ ตัวแทนจากนักเรียนจากโรงเรียนเอกชน และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  โดยใช้สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน โรงเรียนชุนชนหนองจิกท่าแร่ โรงเรียนวันครู 2502 โรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตู โรงเรียนบ้านเกิ้ง และโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย