ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

เวลา 08.00 น. ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยม พบปะ และร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ร่วมกับคณะครู นักเรียน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ณ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ผู้อำนวยการโรงเรียน : ดิษฐ บุบผามาลา

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2