ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 17 (บุ่งค้า)

เวลา 09.09 น. ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 17 (บุ่งค้า) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสุริยันต์ บุญกันฑ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯบุ่งค้า ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกายและการกีฬา
2.เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา
3.เพื่อสนองนโยบายด้านกีฬา การต่อต้านยาเสพติด
4.เพื่อส่งเสริมความสามารถ และอัจฉริยภาพด้านกีฬา

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2