สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับ น.ส.ลักขณา เชื้อนิล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวลักขณา เชื้อนิล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี ดร.รัตติกร แก้วเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 พร้อมด้วย นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว