ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนหาด อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ในวันนี้ (๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒)  เวลา ๑๑.๒๐ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ณ โรงเรียนบ้านโนนหาด อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้พบปะพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคุณครูประจำชั้น โดยเน้นให้คุณครูพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อในลักษณะต่างๆ มาใช้ประกอบการสอน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับลูกๆ นักเรียน  และ ได้พบปะพูดคุยกับลูกๆ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยฝากให้ลูกๆ ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่ออนาคตที่ดี การทำงานในวิชาชีพที่ดี ซึ่งทุกอย่างจะต้องมาจากการเรียนรู้ จึงฝากให้ทุกคนหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา  และกล่าวเพิ่มเติมว่า “การเรียนรู้สามารถเรียนได้ตามอัธยาศัย มิใช่มีแค่ในห้องเรียน ลูกๆ ทุกคนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้หลากหลายช่องทาง เช่น ทีวี สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น”

 

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2