สพม.๓๔ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับรางวัลรองชนะเลิศ “การขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ “การขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค” ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจะเข้ารับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันมหิดล วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑