สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน โรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 – 3

      วันที่ 27 มิถุนายน 2565  เวลา 08.30 – 12.00 น.  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นายนพดล  ตลับแก้ว  นายจินดา  วงษ์อำมาตย์  นายวิทยา  วังคะฮาต รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  ผอ.กลุ่ม/หน่วย  คณะศึกษานิเทศก์  และ ผอ.โรงเรียนในสังกัด  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน  โรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 – 3  เพื่อนำผลการออกเยี่ยมชั้นเรียนมาสรุปและเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ครั้งที่ 4/2565 รับทราบ