สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ให้การต้อนรับ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ศึกษาดูงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกัน การทุจริต

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายสุระพล สอนเสนา รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ ในการศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมา ภิบาลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)