เลขา กพฐ.ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาที่ 10 การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา


เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิษณุ  เส็งพานิช รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต1 รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา และ น.ส.บุญครอง กุลดี รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำหน่วยพัฒนาที่ 10  ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้ารับการพัฒนาจากจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี จำนวน 348 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด และสามารถพัฒนาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพความเป็นผู้นำและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถนำความรู้และประสบการณ์ จากการพัฒนาไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้องค์กรมีคุณภาพต่อไป โดยมีระยะเวลาการอบรมพัฒนาระหว่างวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องทับทิมทอง แกรนด์ฮอลล์  โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์