สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการจัดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

         วันที่ 4 กรกฎาคม  2565  เวลา 13.30  น. นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ด้านการจัดนิทรรศการ ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาสถานที่จัดงาน  ผังการจัดนิทรรศการ  รูปแบบการจัดนิทรรศการ  ผู้รับผิดชอบการจัดนิทรรศการ  และงบประมาณ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2