สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วม ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสมชาย คำใส ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน