สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมโครงการการจัดการศึกษาเพื่ออนาคตสำหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายจันทร์ วังกัลยา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2