สพป.เชียงราย เขต 2 จัดงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน

นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน “วันรุ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด”

และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม ของกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอพาน มีลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จำนวน 597 คน และบุคลากรทางการลูกเสือ 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม จัดระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ.2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์2

เว็บเพจแอเรียทูโพสต์2