สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ร่วมกันจัด “พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน” เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงความมุ่งมั่น แน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่น ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป พร้อมร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้าอาคาร สพป.เพชรบุรี เขต 1