โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับมอบห้องน้ำ 7 ที่นั่ง

นายฤทธิเกียรติ ถาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำหวาย  สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู นักเรียน รับมอบห้องนำ้ แบบสร้างเอง จำนวน 7 ที่นั่ง งบประมาณ 160,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ทีมงานดีเจ ลุงหนวดคนโคราช วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562