สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมเปิดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2562  นายพิษณุ เส็งพานิช  รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562            โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย ให้กับบุคลากร ประชาชน ได้รับความรู้ และการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี

ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร