สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2562

        วันที่  27 กุมภาพันธ์  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ  นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2562  ณ  ห้องประชุม 2  สพป. ปราจีนบุรี เขต 2   โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ.  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา  ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา                                         ทั้งนี้  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด  ติดตามรับชมพุธเช้า  ข่าวโรงเรียน   เวลา  07.30 – 08.00  น.  ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV  ช่อง 15,  VDO  Conference ฯลฯ