สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นส.บุญครอง กุลดี รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย นส.บุญอมร ไทยประเสริฐ นางเจริญา สินมณี นักทรัพยากรบุคคล เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล สพฐ. หลักสูตรบทบาทนักทรัพยากรบุคคล สพฐ.ยุคใหม่กับการพัฒนาชาติ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่วัดเขาถ้ำ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี