ผอ. สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ เด็กหญิงณัชชา คนเพียร บุตรสาวนายประทีป คนเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ เด็กหญิงณัชชา คนเพียร บุตรสาวนายประทีป คนเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  โดยมี นายบุญส่ง ขันทอง , ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1, บุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 และคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูในสังกัด ร่วมแสดงความอาลัยแด่ผู้วายชนม์  ณ วัดป่าถ้ำม่วง บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พร้อมนี้ผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Latest posts by อุมาพร คงสนิท (see all)