สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธิเปิดโครงการ กองทุน “คนกบินทร์ไม่ทอดทิ้งกัน”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์  สว่างไสว  ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีเปิดโครงการกองทุน “คนกบินทร์ไม่ทอดทิ้งกัน”  วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียง  ซึ่งอำเภอกบินทร์บุรี มีการจัดตั้งกองทุนขึ้น โดยใช้ชื่อกองทุนว่า “คนกบินทร์ไม่ทอดทิ้งกัน” ทั้งนี้ นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี  กล่าวรายงาน และนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกองทุน “คนกบินทร์ไม่ทอดทิ้งกัน”  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนาใน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี